بوستان علم

بوستان علم

جغرافی
نویسنده : آرش مقیمی - ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٦
 

                              

دانش آموزان عزیز: قبل از پاسخگویی به سوالات، اطلاعات خواسته شده قسمت بالا را با دقت کامل نمایید.

1- ایران به کدام یک از اقیانوس ها نزدیک تر است؟

الف)آرام                                       ب)اطلس                            ج)منجمد شمالی                            د)هند

2-کانال سوئز کدام آب ها را به هم مربوط می کند؟

الف) دریای سرخ و دریای مدیترانه                                      ب)دریای سیاه و دریای مدیترانه

ج)دریای سرخ و اقیانوس هند                                           د)دریای سیاه و دریای سرخ

3-زاینده رود به کجا می ریزد؟

الف)دریاچه قم                      ب)باتلاق گاوخونی                 ج)دریاچه ارومیه                    د)خلیج فارس

4- هوای شرجی چیست؟

الف)گرم و مرطوب                 ب) گرم و خشک                   ج)سرد و مرطوب                             د)سرد و خشک

5- چه عاملی باعث تخریب (فرسایش) خاک می شود؟

الف)کندن درختان                 ب)چرای بی رویه دام              ج)کندن بوته ها                              د)هر سه مورد

6-پرجمعیت ترین شهرهای ایران کدامند؟

الف)تهران-مشهد-تبریز            ب)مشهد-تهران-اصفهان ج)تهران-اصفهان-شیراز                     د)تهران-مشهد-شیراز

7- شهرهای جلگه خوزستان به چه دلیل توسعه یافته اند؟

الف)مذهبی                         ب)سیاسی                          ج)معادن                                      د)بازرگانی

8- کدام یک از رودهای زیر مرز ایران و جمهوری آذربایجان و ارمنستان است؟

الف)هلیل رود                       ب) اترک                            ج) ارس                                       د) اروندرود

9- دریاچه ارومیه در کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران قرار دارد؟

الف) بیابانی                         ب) معتدل خزری                  ج)کوهستانی                                 د)نیمه بیابانی

10- کدامیک از گیاهان زیر صنعتی نیست؟

الف) چغندر قند                    ب)نیشکر                            ج)گندم                                       د)پنبه

11- شهرهای مرتفع ایران کدامند؟

الف)تهران-تبریز-شهرکرد          ب)همدان-تبریز-تهران            ج)شهرکرد-بیجار-همدان          د)تهران-همدان-زنجان

12-طول ناحیه خزری از غرب به شرق .................... و عرض آن از شمال به جنوب .....................است.

الف) زیاد-کم                       ب)کم-کم                           ج)کم-زیاد                                    د) زیاد-زیاد

13- علت اصلی رواج یافتن کشت دیم در آذربایجان کدام است.

الف)جمعیت زیاد                   ب)وجود قله های بلند             ج)بارش فراوان                               د) گزینه 1و2

 

باسمه تعالی

نام:                                      سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران           تاریخ امتحان:   /  /89

نام خانوادگی:                               مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج                  نام امتحان: جغرافیا

پایه تحصیلی: اول                                         مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مطهری          زمان امتحان:   دقیقه

شماره داوطلبی:                                                                                          تعداد صفحه:              

دانش آموزان عزیز: قبل از پاسخگویی به سوالات، اطلاعات خواسته شده قسمت بالا را با دقت کامل نمایید.

14-کدام جمله صحیح است.

الف) بین ارتفاع و دما رابطه ای وجود دارد                             ب)هرچه ارتفاع افزایش پیدا کند،دما کمتر میشود

ج) هرچه ارتفاع بیشتر شود،باران و برف بیشتر می شود              د) هر سه مورد صحیح است

15- اگر از شهر تبریز به طرف بجنورد حرکت کنیم،دما....................................... و مقدار بارش ........................ می شود.

الف) کمتر-بیشتر                   ب)کمتر-کمتر                      ج)بیشتر-کمتر                                د)بیشتر-بیشتر

16- ایران در کدام نیمکره قرار دارد.

الف)شمالی و شرقی                ب) شمالی و غربی                 ج)جنوبی و غربی                             د)جنوبی و شرقی

17- جلگه آمودریا در کدام طرف فلات ایران قرار دارد.

الف)مشرق                          ب)مغرب                            ج)شمالشرقی                                 د)شمالغربی

18-کدام یک از کشورهای زیر جزء خاورمیانه هستند.

الف)پاکستان و ترکمنستان        ب)اردن و عربستان                 ج)ترکمنستان و اردن                         د)عربستان و پاکستان

19-کدام یک از رودهای زیر،رود مرزی به شمار می آید.

الف)هیرمند                         ب)هلیل رود                        ج)اروند                                        د)کرخه

20-آب و هوای بیابانی داخلی در کدام قسمت های ایران دیده می شود؟ دمای آن چگونه است؟

الف)نیمه جنوبی-بالا        ب)کوهپایه های البرز و زاگرس-پایین            ج)مرکز و مغرب-پایین             د)مرکز و مشرق-بالا

21-کدام یک از قله های زیر در رشته کوههای مرکزی ایران واقع شده است.

الف) زردکوه                         ب)شیرکوه                          ج)اشترانکوه                                  د)بینالود

22-رود گابریک به کدام یک از آب های زیر می ریزد.

الف)دریاچه هامون                  ب)تالاب جازموریان                ج)خلیج فارس                               د)دریای عمان

23-علت وجود جمعیت نسبتاً زیاد در شهرهای ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی چیست.

الف)وجود خاک های حاصلخیز و آب فراوان                           ب) وجود کارخانه های بسیار و آب وهوای گرم

ج)گسترش بازرگانی و تولید محصولات کشاورزی            د)وجود معادن و کارخانه ها و گسترش بازرگانی

24-نیشکر و پسته به ترتیب در کدام استانهای زیر بیشتر تولید می شود.

الف)خوزستان-کرمان               ب)خوزستان-خراسان رضوی      ج)کرمان-خراسان رضوی د)خراسان رضوی-کرمان

25- به کدام بخش از رشته کوههای زاگرس،زاگرس مرطوب می گویند.

الف)جنوب شرقی                  ب)جنوب غربی                     ج)شمالغربی                        د)شمالشرقی

26- کدام یک از محصولات زیر،پایه های فرآورده ی صنایع شالیکوبی است.

الف)زیتون                           ب)پنبه                              ج)برنج                               د)جنگل

باسمه تعالی

نام:                                      سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران           تاریخ امتحان:   /  /89

نام خانوادگی:                               مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج                  نام امتحان: جغرافیا

پایه تحصیلی: اول                                         مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مطهری          زمان امتحان:   دقیقه

شماره داوطلبی:                                                                                          تعداد صفحه:              

دانش آموزان عزیز: قبل از پاسخگویی به سوالات، اطلاعات خواسته شده قسمت بالا را با دقت کامل نمایید.

27-کشت مهم ناحیه معتدل خزری چیست.

الف)چای                            ب)پنبه                              ج)گندم                             د)برنج

28-کدام دسته از محصولات زیر، مربوط به ناحیه خزری است.

الف)مرکبات،گندم،خرما            ب)خرما،گندم،پسته                ج)چای،زیتون،برنج                 د)چغندرقند،انگور،نیشکر

29-کدام یک از محصولات زیر،بیشتر در شرق مازندران(استان گلستان) کشت می شود.

الف)برنج                             ب)چای                              ج)زیتون                             د)پنبه

30-پوشش گیاهی در ارتفاعات زیاد ناحیه خزری چیست.

الف) جنگل های تنک             ب)سرزمین های کشاورزی        ج)مراتع و چمن زار                د)جنگل های انبوه

31-کدامیک از عوامل زیر جزء عوامل پیدایش پوشش گیاهی انبوه، در ناحیه خزری نمی باشد.

الف)خاک مساعد                   ب)وزش های بادهای غربی        ج)دمای ملایم                      د)بارش فراوان

32- صید ماهی در ناحیه معتدل خزری در کدام یک از موارد زیر رونق بیشتری دارد.

الف)فصل تابستان                   ب)فصل بهار و تابستان             ج)از اوایل پاییز تا اوایل بهار       د)از اوایل بهار تا اوایل پاییز

33- از بین شهرهای زیر کدام یک بندر است.

الف) لاهیجان                       ب)چالوس                           ج)بابل                               د)بابلسر

34-چه عواملی باعث می شود تا گرمای تابستان و سرمای زمستان ناحیه خزری را ملایم سازد.

الف)بارش مداوم                    ب)وجود نم همیشگی             ج)چگونگی امتداد کوهها د)جهت وزش بادها

35- کدام یک از بخش های ناحیه کوهستانی زیر،کم جمعیت یا خالی از جمعیت است.

الف)دره های آبرفتی               ب)قله های بسیار بلند             ج)دامنه های کم شیب            د)دامنه های کوهستان

36-مهم ترین عاملی که بر آب و هوای ناحیه کوهستانی اثر گذار می باشد چیست.

الف)دما                              ب)بارش                             ج)ارتفاع                             د)رطوبت

37-کوهستانهای البرز و زاگرس و آذربایجان، از نظر بارش جزء کدام منطقه است.

الف)سرد                             ب)گرم                              ج)گرم و خشک                    د)مرطوب

38-در قسمت کوهستانی غربی هر چه از شمال غری به جنوب شرقی پیش می رویم چه تغییری در دما و بارش به وجود می آید.

الف)سرمای هوا بیشتر-بارش کم تر                                     ب)گرمای هوا کمتر-بارش بیشتر

ج)گرمای هوا بیشتر-بارش کمتر                                        د)دمای هوا تغییر نمی کند- بارش کمتر

39-چه رودهایی از دامنه ی جنوبی البرز سرچشمه می گیرد.

الف)شاهرود-قزل اوزن             ب)کرج-جاجرود          ج)کرج-تجن                        د)سیمینه رود-زرینه رود

 

باسمه تعالی

نام:                                      سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران           تاریخ امتحان:   /  /89

نام خانوادگی:                               مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج                  نام امتحان: جغرافیا

پایه تحصیلی: اول                                         مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مطهری          زمان امتحان:   دقیقه

شماره داوطلبی:                                                                                          تعداد صفحه:              

دانش آموزان عزیز: قبل از پاسخگویی به سوالات، اطلاعات خواسته شده قسمت بالا را با دقت کامل نمایید.

40- شعبه غربی سفیدرود چه نام دارد.

الف)قزل اوزن                       ب)شاهرود                          ج)جاجرود                           د)تلخه رود

41-مهمترین محصولات کشاورزی ناحیه ی بیابانی و نیمه بیابانی چیست.

الف)برنج و چای                    ب)گندم و پنبه                     ج) چغندر قند و پنبه              د)گندم و جو

42-از گیاهان صنعتی  ناحیه ی بیابانی و نیمه بیابانی ایران،کدام است.

الف)جو                              ب)پنبه                              ج)نیشکر                            د)ذرت

43- ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی از لحاظ کدام ماده ی معدنی، اهمیت بیشتری دارد.

الف)نفت                             ب)آلومینیوم                        ج)زغالسنگ                         د)مس

44-پرجمعیت ترین شهر ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی کدام است.

الف)یزد                              ب)تهران                             ج)اصفهان                           د)مشهد

45- به چه علت در ناحیه ی بیابانی و نیمه بیابانی،زندگی شهری نسبت به زندگی روستایی از رونق بیشتری برخوردار است.

الف)حمل و نقل نامناسب                                                ب)شرایط مساعد طبیعی

ب)کمبود آب و خاک مناسب                                           د)امکانات و شرایط خوب رفاهی

46- شهرهای بزرگ بخش نیمه بیابانی (کوهپایه ای)،کدام است؟

الف)یزد-تبریز-تهران                                                      ب)اصفهان-تهران-همدان

ج)تهران-مشهد-تبریز                                                     د)تهران-اصفهان-مشهد

47-بزرگترین جزایر ایرانی خلیح فارس کدام است؟

الف)خارک-قشم          ب)خارک-کیش                    ج)قشم-ابوموسی                   د)قشم-کیش

48-کدام یک از بلندی ها جزء بلندی های متعدد مرکزی ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی نیست.

الف)کرکس                          ب)دنا                                ج)شیرکوه                           د)تفتان

49-رود هیرمند به کجا می ریزد.

الف)دریاچه ی مازندران            ب)دریاچه ی ارومیه                ج)دریاچه ی هامون                د)دریای عمان

50-ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی حدود چه کسری از وسعت کشور ما را در بر گرفته است.

الف)3/1                             ب)3/2                              ج)5/2                               د)4/1

51- ناحیه بیابانی داخلی ایران بین کدام رشته کوه ها قرار گرفته است.

الف)البرز و زاگرس                 ب)البرز و سلیمان                  ج)سلیمان و زاگرس                د)البرز و سیاه کوه

 

 

باسمه تعالی

نام:                                      سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران           تاریخ امتحان:   /  /89

نام خانوادگی:                               مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج                  نام امتحان: جغرافیا

پایه تحصیلی: اول                                         مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مطهری          زمان امتحان:   دقیقه

شماره داوطلبی:                                                                                          تعداد صفحه:             

دانش آموزان عزیز: قبل از پاسخگویی به سوالات، اطلاعات خواسته شده قسمت بالا را با دقت کامل نمایید.

52-کشورهای خاورمیانه از چه جهاتی با هم، متفاوتند.

الف)یکی بودن دین-وسعت                                              ب)وسعت-جمعیت

ج)جمعیت-صحبت کردن به زبان عربی                                د)صحبت کردن به زبان عربی-یکی بودن دین

53- در کدام یک از کشورهای زیر در خاورمیانه،به زبان عربی صحبت نمی کنند.

الف)عربستان                        ب)ترکیه                            ج)مصر                               د)قطر

54-در قسمت شرقی فلات ایران کدام رشته کوه قرار دارد.

الف)البرز                            ب)زاگرس                           ج)هندوکش                         د)سلیمان

55-فلات ایران از طرف شمال به کدام نواحی پست مشرف است؟

الف)جلگه رود کورا                 ب)کناره ی دریای عمان           ج)کناره ی دریای مازندران        د)جلگه بین النهرین

56-ایران در کدام جهت قاره ی آسیا، واقع شده است.

الف)شمال شرقی                   ب)شمال غربی                     ج)جنوب شرقی                    د)جنوب غربی

57-ایران به کدام یک از مدارهای زیر نزدیک تر است.

الف)استوا                            ب)راس الجدی                     ج)راس السرطان          د)قطبی شمال

58-کدام کشور آفریقایی جزء خاورمیانه می باشد.

الف)سودان                          ب)الجزایر                           ج)تونس                             د)مصر

59-خشکی های زمین از نظر پستی و بلندی چگونه است.

الف)برخی بلند و برخی کم ارتفاع هستند.                             ب)برخی بلند و برخی پست هستند

ج)برخی بلند و برخی کم ارتفاع و برخی پست هستند               د)تفاوت چندانی ندارند

60- کدام اقیانوس بین قاره های آمریکا و آسیا قرار دارد.

الف)آرام                                       ب)اطلس                            ج)کبیر                              د)موارد 1 و 3

61- کدام یک جزء درختان ناحیه بیابانی نیست.

الف)سرو                             ب)پسته وحشی                    ج)گز                                 د)نخل

62-کدام یک از جلگه های زیر در شمالغربی فلات ایران قرار دارد.

الف)سند و پنجاب                  ب)رود آمودریا                      ج)عراق                              د)رود کورا

63-کشور ایران در کدام نیم کره ها قرار دارد؟

الف)شمال و شمال غربی ب)شمالی وشرقی                  ج)جنوبی و غربی                   د)جنوبی و شرقی

64- جلگه ی آمودریا در کدام طرف فلات ایران واقع شده است؟

الف)مشرق                          ب)مغرب                            ج)شمال شرقی                     د)شمال غربی

باسمه تعالی

نام:                                      سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران           تاریخ امتحان:   /  /89

نام خانوادگی:                               مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج                  نام امتحان: جغرافیا

پایه تحصیلی: اول                                         مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مطهری          زمان امتحان:   دقیقه

شماره داوطلبی:                                                                                          تعداد صفحه:

دانش آموزان عزیز: قبل از پاسخگویی به سوالات، اطلاعات خواسته شده قسمت بالا را با دقت کامل نمایید.

65-کدام یک از کشورهای زیر جزء خاورمیانه هستند؟

الف)پاکستان و ترکمنستان        ب)اردن و عربستان                 ج)ترکمنستان و اردن              د)عربستان و پاکستان

66- کدام یک از رودهای زیر، رود مرزی به شمار می آید؟

الف)اروند                            ب)هیرمند                          ج)هلیل رود                         د)کرخه

67-آب و هوای بیابانی داخلی در کدام قسمت های ایران دیده می شود؟

الف)نیمه ی جنوبی                ب)کوهپایه های البرز و زاگرس   ج)مرکز و مغرب                    د)مرکز و مشرق

68-کدام یک از قله های زیر در رشته کوههای مرکزی ایران واقع شده است؟

الف)زردکوه                          ب)شیرکوه                          ج)اشترانکوه                         د)بینالود

69-رود گابریک به کدام یک از آبهای زیر میریزد؟

الف)دریاچه ی هامون              ب)تالاب جازموریان                 ج)خلیج فارس                      د)دریای عمان

70-علت وجود جمعیت نسبتا زیاد در شهرهای ناحیه ی بیابانی و نیمه بیابانی چیست؟

الف)وجود خاک حاصلخیز و آب فراوان                                 ب)وجود کارخانه های بسیار و آب و هوای گرم

ج)گسترش بازرگانی و تولید محصولات کشاورزی            د)وجود معادن و کارخانه ها و گسترش بازرگانی

71-نیشکر و پسته به ترتیب در کدام استان های زیر بیشتر تولید می شود؟

الف)خوزستان-کرمان               ب)خوزستان-خراسان رضوی      ج)کرمان-خراسان رضوی د)خراسان رضوی-کرمان

72- به کدام بخش از رشته کوههای زاگرس،زاگرس مرطوب می گویند؟

الف)جنوب شرقی                  ب)جنوب غربی                     ج)شمال غربی                      د)شمال شرقی

73-کدام یک از رودهای زیر به تالاب جازموریان میریزد؟

الف)زاینده رود                      ب)هیرمند                          ج)کُر                                 د)هلیل رود

74- شهر اصفهان در اثر کدامیک از عوامل زیر توسعه یافته است؟

الف)سیاسی-اداری                 ب)مذهبی                           ج)صنعتی-تاریخی                  د)بازرگانی-ماهیگیری

75- ناحیه ی پست ترکمنستان و جلگه ی آمودریا به ترتیب در کدام طرف فلات ایران واقع شده اند؟

الف)شمال-شمال شرقی                                                 ب)شمال شرقی-شمال غربی

ج)شمال غربی-شمال شرقی                                             د)شمال-شمال غربی

76- کدام یک از کشورهای زیر جزء خاورمیانه هستند؟

الف)پاکستان و کویت               ب)افغانستان و ترکیه               ج)ترکمنستان و عراق              د)عربستان و یمن

 

 

باسمه تعالی

نام:                                      سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران           تاریخ امتحان:   /  /89

نام خانوادگی:                               مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج                  نام امتحان: جغرافیا

پایه تحصیلی: اول                                         مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مطهری          زمان امتحان:   دقیقه

شماره داوطلبی:                                                                                          تعداد صفحه:

دانش آموزان عزیز: قبل از پاسخگویی به سوالات، اطلاعات خواسته شده قسمت بالا را با دقت کامل نمایید.

77- بادهای جنوب شرقی در فصل ............... از سمت اقیانوس ................... می وزند و موجب بارش در جنوب شرقی ایران می شوند.

الف)زمستان-آرام                                                         ب)تابستان-هند

ج)تابستان-آرام                                                            د)زمستان-هند

78- پسته، نیشکر و زعفران به ترتیب در کدام استان ها بیشتر تولید می شوند؟

الف)خراسان رضوی-خوزستان-کرمان                                   ب)کرمان-خراسان رضوی-خوزستان

ج)کرمان-خوزستان-خراسان رضوی                                     د)خوزستان-کرمان-خراسان رضوی

79-کدام رودها به دریاچه ی ارومیه می ریزند؟

الف)سیمینه رود و زاینده رود                                           ب)آجی چای و سیمینه رود

ج)زرینه رود و ارس                                                       د)آجی چای و ارس

80- در دره های زاگرس خشک، کدام پوشش گیاهی دیده می شود؟

الف)درختان پسته ی کوهی                                             ب)جنگل های بلوط

ج)گز و علفزارهای طبیعی                                               د)گون و علفزارهای طبیعی

81-کدام یک از کشورهای زیر در کنار دریای مازندران (خزر) واقع شده است؟

الف)گرجستان                      ب)قرقیزستان                       ج) ارمنستان                        د)قزاقستان

82- صنایع مهم چوب و کاغذ «چوکا و نکاچوب» در کدام بخش های ناحیه ی خزری توسعه یافته اند؟

الف)تالش و رشت                                                         ب)لاهیجان و ساری

ج)تالش و ساری                                                 د)لاهیجان و رشت

83-چه رابطه ای بین عرض جغرافیا و دما وجود دارد:

الف)هرچه عرض جغرافیایی بیشتر شود، دما بیشتر می شود.        ب)هرچه عرض جغرافیایی کمتر شود،دما کمتر می شود. 

ج)هر چه عرض جغرافیایی کمتر شود، دما بیشتر می شود.          د)هیچ تاثیری بر دما ندارد.

84- ایران به کدام یک از مدارهای زیر نزدیک تر است؟

الف)استوا                            ب)راس السرطان                   ج)قطبی شمالی                    د)راس الجدی

85- پسته،نیشکر و زعفران به ترتیب در کدام استان ها بیشتر تولید می شوند؟

الف)خراسان رضوی-خوزستان-کرمان                                   ب)کرمان-خراسان رضوی-خوزستان

ج)کرمان-خوزستان-خراسان رضوی                                     د)خوزستان-کرمان-خراسان رضوی

86- در قسمت کوهستانی غربی هرچه از شمال غربی به جنوب شرقی پیش رویم، چه تغییری در دمای هوا و بارش حاصل می شود؟

الف)گرمای هوا بیشتر-بارش بیشتر                                                    ب)گرمای هوا کمتر-بارش کمتر

ج)گرمای هوا بیشتر-بارش کمتر                                                        د)سرمای هوا بیشتر-بارش کمتر

 

باسمه تعالی

نام:                                      سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران           تاریخ امتحان:   /  /89

نام خانوادگی:                               مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج                  نام امتحان: جغرافیا

پایه تحصیلی: اول                                         مدرسه راهنمایی نمونه دولتی شهید مطهری          زمان امتحان:   دقیقه

شماره داوطلبی:                                                                                          تعداد صفحه:

دانش آموزان عزیز: قبل از پاسخگویی به سوالات، اطلاعات خواسته شده قسمت بالا را با دقت کامل نمایید.

87-رودهای کُر،کورا،مند و گابریک، به ترتیب به کجا می ریزند؟

الف)باتلاق جازموریان-دریای خزر-دریای عمان-خلیج فارس                    ب)دریاچه بختگان-دریای خزر-خلیج فارس-دریای عمان

ج)دریاچه بختگان-دریاچه آرال-خلیج فارس-دریای عمان                       د)دریاچه ی بختگان-رود ارس-اروندرود-دریای عمان

88-خشکی های زمین از نظر پستی و بلندی.....................................................................

الف)برخی بلند و برخی کم ارتفاع هستند.                                           ب)برخی بلند و برخی پست هستند.

ج)همه یکسان هستند.                                                                   د)برخی بلند و برخی کم ارتفاع و برخی پست هستند.

89- آب و هوای بیابانی داخلی در چه قسمتی از ایران حاکم است و دمای آن چگونه است؟

الف)جنوب-بالا                             ب)مرکز و مشرق-بالا                     ج)غرب و شرق و شمال-بالا د)مشرق و مرکز-پایین      

90- اقیانوس آرام بین کدام قاره ها قرار دارد؟

الف)آمریکا و اروپا                          ب)آمریکا و آفریقا              ج)آسیا و اروپا                              د)آمریکا و آسیا

91)مهمترین محصول کشاورزی ایران که ارزش صادراتی دارد،کدام است؟

الف)زعفران                                  ب)خرما                                      ج)پسته                                      د)گندم

92-کانال سوئز کدام آبها را به هم مربوط می کند؟

الف)دریاهای سرخ و مدیترانه                                                           ب) دریاهای مدیترانه و سیاه

ج)دریای سرخ و اقیانوس هند                                                          د)دریاهای سیاه و سرخ     

موفق باشید.

کاری از مقیمی

 


 
 
 کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا